GIỚI THIỆU VỀ KHOA ĐIỆN
_MG_1762.JPG
Ths: Ngô Quang Thuật
Trưởng khoa Điện

ĐT: 0912812767
Chức năng:
Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của nhà trường. Quản lý thực hiện tiến độ dạy học các môn học, học phần lý thuyết và thực hành, các mô đun được phân công.
Nhiệm vụ:
Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo các chương trình, kế hoạch hàng năm của trường.
Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Thực hiện hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình đào tạo nghề.
Quản lý giáo viên, học sinh sinh viên thuộc đơn vị khoa.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ.
Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ doanh nghiệp nhằm phục vụ đào tạo và góp phần phát triển nhà trường.
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272253